با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://shenasehnews.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://shenasehnews.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
سیاست http://shenasehnews.ir/rss/tp/1
جامعه http://shenasehnews.ir/rss/tp/2
فرهنگ و هنر http://shenasehnews.ir/rss/tp/3
نظرسنجی http://shenasehnews.ir/rss/tp/63
دانش http://shenasehnews.ir/rss/tp/57
مجلس و دولت http://shenasehnews.ir/rss/tp/15
بین‌الملل http://shenasehnews.ir/rss/tp/20