عاشورا

امروز دوشنبه 17 مردادماه در ایران اسلامی، روز عاشورای حسینی است و در سراسر ایران، مردم به عزاداری می‌پردازند و به سر و سینه می‌زنند.

به گزارش خبرنگار حوزه مسجد و هیأت خبرگزاری فارس، امروز دوشنبه ۱۷ مردادماه در ایران اسلامی، روز عاشورای حسینی است و در سراسر ایران مردم به عزاداری می‌پردازند و به سر و سینه می‌زنند. بسیاری از هیأت‌های عزاداری هم امروز ظهر مجالس عزاداری خود را در حسینیه‌ها و تکایا برپا کردند. با فرارسیدن زمان اذان، در سراسر کشور به یاد نماز ظهر روز عاشورای امام حسین(ع)، عزاداران نماز ظهر و عصر خود را به جماعت اقامه کردند.